Havnekomite

Navn Stilling Telefon Mobil Poststed Fylke Land
Eivind Lykke Apalnes Havne formann 35 51 21 86 412 82 899
Christian Tufte Piransvarlig A-pir
Finn Roar Andersen Piransvarlig B-pir 35 51 49 46
Rolf K. Nilsen Piransvarlig C-pir 908 45 620
Stian Tufte Piransvarlig D-pir 922 41 271
Tom Ingebretsen Piransvarlig E-pir
Roald H. M. Johansen Piransvarlig F-pir 908 85 370
Henning Hansen Piransvarlig G-pir 913 76 905
Kjell Theodorsen Medlem 35 55 13 64