Omsetning av båtplasser

Kjøp, salg og utleie skal alltid foregå gjennom foreningen.

Benytt skjemaene menyen til venstre i forbindelse med kjøp, leie, salg og utleie.

Salg av båtplass - Skjemaet blir sendt til kasserer og sekretær.

Ønsker å leie ut båtplass - Skjemaet blir sendt til sekretær

Ønsker å kjøpe båtplass - Skjemaet blir sendt til sekretær

Ønsker å leie båtplass - Skjemaet blir sendt til sekretær

Ved kjøp/leie av båtplass må man stå på venteliste. Ventelisten slettes hvert år, så ønsker man å kjøpe/leie plass må man søke før 1. mars.

Tildeling av båtplass foregår etter ansiennitetsprinsippet.  Derfor er det slik at medlems nummer til en hver tid er kø nummeret på ventelisten. Når en plass blir ledig for salg blir den tilbudt medlemmet som har lavest ansiennitetnummer på ventelisten.  

Ved bytte til større plass i havna må det først betales  fullt innskudd på ny plass, og deretter selge den mindre plassen.

Er noen som ønsker å stå på venteliste i tvil om de er oppført der, ta kontakt med sekretæren.  

Registreringskort:  Kopi av registreringskort fra småbåtregisteret skal foreligge hos foreningen senest 4 uker etter at båten er lagt i havna. Dette gjelder alle båter.